Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Hul

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny 19 km SV od Nových Zámkov. Na západe chotára je niva Žitavy. Prvýkrát sa spomína v r. 1290 ako majetok miestnych zemanov Paulusa, Desewa a Salamona de Hul. V r. 1444 sa spomína aj Malý Hul (Kysshwl). Neskôr patril hronskobeňadickému kláštoru a v 16. stor. hradnému panstvu Levice. V r. 1570 Turci spoplatnili 12 domov, v r. 1657 ho zničili. V r.1664 mala obec 25 daňovníkov, neskôr ju osídlili Eszterházyovci. V 18. stor. dal Pavol Motešický postaviť klasicistický kaštieľ, dnes je schátralý a je v obecnom vlastníctve. V r. 1849 v chotári dvakrát táborilo cisárske vojsko. Na zač. 20. stor. najväčšie pozemky vlastnila rodina Dóryovcov, ktorí sa zaoberali chovom oviec. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950. Neobarokový rím. kat. kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v r. 1863 na podnet národovca J. Holčeka.

Späť