Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sikenička

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny, časť chotára sa nachádza na močaristej nive, 20 km S od Štúrova. V r. 1135 sa spomína pod menom prédium Garmoth. V r. 1246 Belo IV. daroval zem Gormoth, patriacu hradu Hont, Nikolaovi, synovi Detrika. V metačnej listine z r. 1248 je zapísaná ako Iormoth. V r. 1570 mal Ersek Gyarmat 15 domov, z ktorých odvádzal daň Turkom. V ďalšom období na majetkoch Ostrihomského arcibiskupstva hospodárili predialisti. Obec bola v 18. stor. súčasťou Pálffyovského panstva vo Vojniciach. V r. 1872 stavebne zväčšili budovu školy a založili pri nej stromkovú škôlku. V r. 1938 - 1945 sa stala súčasťou Maďarska. Prechodom frontu v r. 1945 utrpela veľké škody. Obyvatelia chovali ovce, zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Poľnohosp. sa venujú dodnes. JRD si založili v r. 1956. V r. 1976 - 1990 obec Pavlová patrila k obci Sikenička. Rím. kat. kostol sv. Martina biskupa z 13. stor., bol v 18. stor. prestavaný, v r. 1887 rozšírený a v r. 1948 zmodernizovaný.

Späť