Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná školaZákladná škola Sándora Petöfiho s VJM, Kamenín

č. 494
Kamenín
94357

Tel.:   036/7596106
Fax:   036/

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: