Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Badín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Baláže

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Banská Bystrica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brusno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čerín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolná Mičiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolný Harmanec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Donovaly

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dúbravica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Harmanec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hiadeľ

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horná Mičiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Pršany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrochoť

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hronsek

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kordíky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Králiky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kynceľová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľubietová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lučatín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malachov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Medzibrod

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Moštenica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Motyčky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Môlča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nemce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Oravce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podkonice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pohronský Bukovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poniky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Povrazník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Priechod

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Riečka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sebedín-bečov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Selce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenská Ľupča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Staré Hory

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Strelníky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Špania Dolina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tajov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turecká

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vlkanová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci