Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad

Matuškova 53
Vlkanová
97631

Tel.:   048/4199070
Fax:   048/4188388

Úradné hodiny:

7:30- 12:00, 12:30 - 14:30
7:30- 12:00, 12:30 - 14:30
7:30- 12:00, 12:30 - 17:00
7:30- 12:00, 12:30 - 14:30
7:30- 12:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: