Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Belina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Biskupice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Boľkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bulhary

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Buzitka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čakanovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čamovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Divín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dobroč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Fiľakovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Fiľakovské Kováče

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gregorova Vieska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Halič

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Holiša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jelšovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kalonda

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kotmanová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lehôtka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lentvora

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lovinobaňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľuboreč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lučenec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lupoč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mašková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mikušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mučín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mýtna

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nitra nad Ipľom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nové Hony

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Panické Dravce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Píla

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pinciná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pleš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podrečany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Polichno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Praha

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radzovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rapovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ratka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ružiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Halič

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šávoľ

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šiatorská Bukovinka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šíd

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šurice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Točnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tomášovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trebeľovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trenč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tuhár

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká nad Ipľom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Dravce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vidiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci