Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Motyčky

Základné údaje
Ležia v Starohorských horách v doline Starohorského potoka. Povrch chotára je údoliami potokov veľmi rozčlenený. Najrozsiahlejší a najvyšší chrbát je Muráň (1068 m) a v južnej časti Bukovec (1060 m). Členitý povrch modeluje hustá sieť potokov. Snežienka jarná a prvosienka jarná vytvárajú na jar na lúkach farebné koberce. Názvy obce: r. 1743 Notischka, r. 1755 Motitzka, r. 1762 Moticska, r. 1920 Motyčky a maď. Motyók. Komplex bývalých uhliarskych a drevorubačských osád, ktoré vznikali postupne od konca 16. stor. Uhliar Motyčka (Moticzka) sa spomína už r. 1618. V 19. a 20. stor. pracovali obyvatelia ako robotníci v štátnych lesoch a železiarňach. V r. 1944 - 45 pôsobili v okolí obce partizánske oddiely. V osade Štubne upálili Nemci 20 občanov cigánskeho pôvodu, v Jergaloch celú cigánsku osadu. Pozdĺž obce a osád je vybudovaný úsek cesty Ban. Bystrica - Ružomberok. Ženy sa zaoberali paličkovaním čipiek starohorského typu i farebných úzkych čipiek pre susedný Liptov. V minulosti sa v obci vyrábali pletené čiernobiele vzorované kapce z ovčej vlny, podšité súknom. Najstaršou pamiatkou v obci je rím. kat. barokový kostol Nanebevzatia Panny Márie z r. 1753 - 54 a stĺp sv. Jána Nepomuckého.
M. č.: jergaly, motyčky, štubne.
Späť