Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Baďan

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Banská Belá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Banská Štiavnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Banský Studenec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Beluj

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dekýš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ilija

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kozelník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Močiar

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Počúvadlo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podhorie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Prenčov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Svätý Anton

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štiavnické Bane

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vysoká

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci