Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dúbravica

Základné údaje
Leží v južnej časti Zvolenskej vrchoviny v doline potoka Zolná. Povrch tvorí mierne zvlnená pahorkatina s najväčším vrchom na východnej hranici pretiahnutého výbežku, kam zasahuje podhorie Poľany. Chotár odvodňuje potok Zolná s ľavobrežným prítokom Hrochotským potokom. Názvy obce: r. 1400 Dubrauice, r. 1424 Dubrawyche, r. 1773 Dubravica a maď. Dubrawitza. Obec, založená asi v 14. stor., sa spomína medzi príslušnosťami Ľupčianskeho panstva v r. 1424 a 1455. Za kremnického komorného grófa Jána Dúbravického tu boli okolo r. 1540 nakrátko v prevádzke železorudné bane. V dobách zvýšeného náporu Turkov (1582 - 1657) im Dúbravica platila dane. V 18. a 19. stor. obchodovali obyvatelia s obilím, ktoré vozili z Novohradu na pondelňajšie trhy do Banskej Bystrice. Najstaršou pamiatkou v obci je rím. kat. kostol sv. Žofie z 15. stor., drevená socha zo 16. stor. a zrúcaniny kaštieľa z prvej pol. 16. stor.
Späť