Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Môlča

Základné údaje
Leží v severnej časti Zvolenskej vrchoviny, v doline Môlčianskeho potoka s prítokom Malá Môlča. Na východ od obce je môlčanský krasový ostrov o rozlohe 2 km2. Chotár odvodňuje Môlčanský potok. Názvy obce: r. 1424 Mocha, r. 1441 Molcze, r. 1507 Mulcze, r. 1563 Kys Molche, r. 1808 Muolča, r. 1927 Molča a maď. Zólyommócsa. Obec bola založená okolo r. 1300 na území komesa Miku, syna Radunovho. Je zložená zo štyroch osád: Dolná, Prostredná, Horná a Malá Môlča. V 15. stor. sa uvádza medzi osadami Ľupčianskeho panstva, od 16. stor. do r. 1848 patrila panstvu Mičiná. V 18. a 19. stor. sa obyvatelia zaoberali výlučne obchodom s dobytkom a ošípanými z Poľska a Dolniakov. Pri prechode frontu v marci 1945 zhorelo 12 domov aj s hosp. budovami. Ženy tkali okrem bežného plátna aj zložitejšie tkaniny na 4 podnižiach, najmä na perinové obliečky. Ovládali i rôzne vyšívačské techniky, používané pri výzdobe kroja. V r. 1953 sa v malej jaskyni v hlinenej nádobe našlo 516 kusov mincí razených po r. 1706 s podobami Leopolda I., Františka Rákócziho a i.
M. č.: Dolná Môlča, Horná Môlča, Prostredná Môlča.
Späť