Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pohronský Bukovec

Základné údaje
Leží v úzkej doline potoka Bukovec v Nízkych Tatrách, 5 km na sever od hlavnej horehronskej cesty, úzky pretiahnutý chotár od toku Hrona po svahy Rástockej hole. Názvy obce: r. 1563 Wuggawitz, r. 1675 Buggowetz, r. 1808 Bukovec, r. 1953 Pohronský Bukovec. Pôvodne banícka osada so šmelcovacou hutou, vznikla asi v polovici 16. stor. V 16. a 17. stor. tu mali banskobystrickí podnikatelia bane na železnú a strieborno medenú rudu. Od 17. stor. bol v prevádzke mlyn. Obyvatelia sa živili drevorubačstvom a uhliarstvom. Do obce neviedla upravená cesta a nebola tu ani škola. Vo februári 1945 ju Nemci vyrabovali a vypálili, v r. 1946 - 1948 bola znovu vybudovaná a od r. 1953 samostatná obec. Vyznamenaná bola Duklianskou pamätnou medailou a Radom červenej hviezdy.

Späť