Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Špania Dolina

Základné údaje
Leží v starohorskej skupine Nízkych Tatier v doline Banského potoka, na severozápadných svahoch Panského dielu. Hornatý povrch je rozčlenený na rad menších chrbtov. V chotári je jedno z najvýznamnejších ložísk medených rúd. Názvy obce: 1263 Montana; 1458 Grueb; 1535 Herrngrundt; 1920 Špania Dolina; maď. Úrvölgy; nem. Herregrund. Počiatky ťažby medi spadajú do neolitu. História baníctva je známa od začiatku 13. stor. Na konci 15.stor. ovládla bane Turzovsko-Fugerovská obchodná spoločnosť. Od polovice 16. stor. až do roku 1888 podnik aj bane spravovala Viedenská banícka komora. Už začiatkom 17. stor. sa ťažba rudy stala nerentabilnou. Obyvatelia sa od 17. - 20. stor. zaoberalo aj výrobou tzv. Špaňodolinských pohárov: zdobené čaše a nádobky z liatiny potiahnutej meďou. Ženy boli známe výrobou paličkovaných čipiek, v r. 1883 zriadená čipkárska škola. Pozoruhodné sú aj drevené vyrezávané betlehemy. Je tu pôvodný stredoveký kostol z 1254, neskoršie rozšírený (1593),v 18. a 19. stor, niekoľko krát opravovaný; kaplnka Božieho hrobu z 1594 na námestí; budova Klopačky, pôvodná ranorenesančná budova zo 16. stor.; špaňodolinský banský drevený vodovod vedený do obce z 27 km vzdialenej Prašivej, bol funkčný 400 rokov. Narodil sa tu Michal Bodický (1852 - 1935) literárny historik a jeho brat Samo Bodický (1850 - 1919) prozaik a prekladateľ.

Späť