Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Strelníky

Základné údaje
Ležia na predhorí a severných svahoch Poľany. Zväčša odlesnený vrchovinný chotár, ktorý odvodňuje Hutná, horný tok Vôdky a Horný tok Zolnej. Je tu výskyt železných rúd a hnedého uhlia. Názvy obce: r. 1465 Saiba, r. 1786 Schajba, r. 1920 Šajba, r. 1948 Strelníky a maď. Sebő. Za feudalizmu poddanská obec Ľubietovej, v 16. a17. stor. často ohrozovaná Turkami až ju v r. 1577 prepadli. V 19. stor. sa obyv. zaoberali chovom oviec a dobytka, výrobou dreveného náradia, uhliarstvom a povozníctvom. Z obdobia 1. ČSR sú povestní bačovia a valasi, ktorých značný počet každoročne odchádzal za prácou na rôzne miesta Slovenska. Počas SNP pôsobili v okolí partizáni.

Späť