Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Turecká

Základné údaje
Leží v úzkej starohorskej doline na rozhraní dvoch horských sústav Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Lesy pokrývajú takmer celý chotár. Je zložená z hornej a dolnej časti. Názvy obce Dolná Turecká: r. 1563 Thuretzka, r. 1808 Malí Turecká a názvy obce Horná Turecká: r. 1710 Obertureczka, r. 1808 Welká Turecká. Bývalá banícka, hutnícka a uhliarska osada. Prvá písomná zmienka o Dolnej Tureckej je z r. 1563 a Hornej Tureckej z r. 1710. Boli tu bane na meď až do 18. stor. V roku 1828 žilo spolu v obci 548 obyvateľov v 70 domoch. Muži pracovali v lesoch ako drevorubači a povozníci, ženy vyrábali čipky a výšivky, ktoré potom nosili každý piatok na trh do Ban. Bystrice, kde ich odovzdávali čipkárom, ktorí ich predávali po celom Uhorsku.
Späť