Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Riečka

Základné údaje
Chotár obce sa nachádza geograficky na styku Veľkej Fatry a Starohorských vrchov. Potok Riečka, ľavobrežný prítok Tajovského potoka, sleduje smer sklonu chotára severozápadne. Zmiešané lesy pokrývajú skoro 50 % územia. Názvy obce: 1455 Reczke; 1489 Riezka; 1516 Reczka, 1773 Riecska, maď. Réczke, Riecschka. Obec založená pravdepodobne v 15. stor, patrila do r. 1516 banskobystrickým mešťanom a ťažiarom (Karl, Jung, Ernst), potom mestu, Thurzovsko - fuggerovskej spoločnosti a v r. 1566-1848 Banskej komore. Obyvatelia pracovali ako povozníci pri baniach a hutách. V prvej polovici 20. stor. bola v obci menšia družstevná pálenica a píla fy. Štefana Jakoba. Miestny kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1858.Medzi zaujímavosti patrí dosiaľ neprebádaný jaskynný systém so sieňou Dominika Čunderlíka nachádzajúci sa pod masívom Dedkovo. Návštevníkov zaujme rezbárske umenie miestnych obyvateľov. Obec má dobré podmienky na letnú a zimnú turistiku.
Späť