Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vlkanová

Základné údaje
Leží na západnom svahu Zvolenskej vrchoviny a vo Zvolenskej kotline na nive Hrona. R.1293 vznikla osada Welchena, ktorej názov sa menil: 1511 Velkanova, Farkasfalva; 1786 Wilkanowa; 1920 Vlkanova, Peťova; 1927 Vlkanová; maď. Farkaspetőfalva. Za feudalizmu patrila rôznym zemianskym rodinám (Mičinský, Benický, Bohuš a i.). S Vlkanovou splynula kedysi samostatná obec Dolná Peťová. V minulosti tu žilo veľa nožiarov a hrebenárov. Od zač. 19. stor. tu pracoval panský mlyn. 1936 vybudovaný podnik na impregnáciu dreva Sublina, v ktorom sa vyrábali hlavne železničné podvaly, telegrafné stĺpy a dlažobné kocky. Dnes pod názvom Vlkanovské strojárne a.s. sa sústreďuje na výrobu kovových hadíc a náprav pre automobilový priemysel. V súčasnosti sú v obci závody Prefasol a KK Company, v ktorých našlo zamestnanie mnoho občanov. Najstaršou pamiatkou je kaštieľ zo 17. stor. so štyrmi nárožnými vežami a so strelnými otvormi. Narodil sa tu národný umelec Alexander Matuška, autor významných literárnohistorických a kritických diel.
Späť