Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Podkonice

Základné údaje
Ležia na južnom úpätí západnej časti Nízkych Tatier a v Banskobystrickej kotline. Typ osady je nepravá oválnica na úpätí južných svahov Starohorských vrchov pri severnom okraji Banskobystrickej kotliny. Územie v strednej a južnej časti je chudobné na riečnu sieť, v severnej časti je pramenná oblasť Studienca a na severovýchodnej hranici preteká Švarcová. Názvy obce: r. 1340 Koknicze, r. 1424 Podgoniche, r. 1441 Podkonicze, r. 1528 Potkonycz, r. 1808 Podkonicze a maď. Padkóc. Na Drnáči boli nájdené meče z mladšej doby bronzovej. Obec patrila k Ľupčianskemu panstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom oviec a podomovým obchodom (v r. 1802 tu bolo 70 čipkárov). Mnohí pracovali na píle v Moštenici a v erárnych závodoch v Ponickej Hute ako robotníci a furmani. Pred r. 1848 tu žilo i niekoľko rodín slobodníkov - libertínov (kuriérna služba, poľovačka). Obec zásobovala Ban. Bystricu mliečnymi produktmi. Za I. ČSR boli obyvatelia známi salašnícki odborníci. So salašníctvom súvisela výroba salašníckeho riadu. Pamiatkou je rím. kat. klas. kostol z 1813 - 14 a gotická socha madony z 15. stor. Do Podkoníc chodil J. G. Tajovský k bratovi Jánovi a napísal poviedku Podkonický kostol. V obci čerpali svoje námety Alexander Moyzes a maliar Martin Benka.

Späť