Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Nemce

Základné údaje
Ležia v Banskobystrickej doline Nemčianskeho potoka. Lesy sú zachované v severnej hornatej časti, juhovýchodná časť je vhodná pre poľnohosp. výrobu, prevládajú v nej pasienky a lúky. Názvy obce: r. 1473 Nemetfalva, r. 1498 Nemcze, r. 1536 Nemecz, r. 1786 Nemcze, r. 1948 Zvolenské Nemce a maď. Zólyomnémeti. Obec bola založená koncom 13. stor. banskobystrickými ťažiarmi. Do konca 15. stor. ju vlastnili rôzni mešťania, potom Thurzovsko - fuggerovská spoločnosť, napokon do r. 1848 mesto Banská Bystrica. Za I. ČSR viacerí muži pracovali ako murári, tesári a nádenníci na stavbách v okolí. Ženy vyrábali tkaniny pre odev a domácnosť.
Späť