Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad

Nám. hrdinov SNP 1
Medzibrod
97696

Tel.:   048/4184339
Fax:   048/4184569

Úradné hodiny:

7:30-11:10 11:30-15:45
7:30-11:10 11:30-15:45
7:30-11:10 11:30-15:45
7:30-11:10 11:30-15:45
7:30-11:10 11:30-14:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: