Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kordíky

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Kremnických vrchov v pramennej oblasti Kordického potoka. Horská hromadná dedina, obec i chotár na strmých svahoch Kremnických vrchov so západnou hranicou chotára na hrebeni. Povrch chotára s dvoma dosť výraznými stupňami. Pôvodne drevorubačská a uhliarska osada komorskej správy v Ban. Bystrici zásobujúca hutu v Tajove. Názvy obce: r. 1808 Kordíky a maď. Kordéháza. Obec vznikla pravdepodobne až koncom 16. stor., hoci tu boli uhliská už pred r. 1563. Pravdepodobným zakladateľom obce bol Ján Kordík, ktorý s ďalšími osadníkmi pálili drevené uhlie a podľa ktorého sa obec pomenovala. Do 19. stor. boli obyvatelia známi tiež výrobou dreveného riadu (lyžice, misky ap.). Po zániku uhliarstva pracovali obyvatelia v lesoch, chovali hovädzí dobytok. Počas SNP tu boli vojenské kuchyne a sklady zbraní. V obci sa nachádza kostol na pamiatku navštívenia Panny Márie z r. 1928. Nad obcou premáva lyžiarsky vlek a vybudované sú trate pre bežkárov. V zime sa usporadúvajú krňačkové preteky o putovný pohár starostu obce. V prekrásnej prírode možno v letnom období podniknúť cyklistické túry a pešiu turistiku. Obec plánuje rozvoj cestného ruchu, výstavbu penziónu, športovísk, hotela.
Späť