Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Balog nad Ipľom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bátorová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Brusník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bušince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čebovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čeláre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čelovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Červeňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dačov Lom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolinka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolná Strehová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Plachtince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Strháre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďurkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Glabušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horná Strehová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Plachtince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Strháre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrušov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrastince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrťany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ipeľské Predmostie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kamenné Kosihy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kiarov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kleňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Koláre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kosihovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kosihy nad Ipľom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kováčovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lesenice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ľuboriečka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malá Čalomija

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Straciny

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malé Zlievce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Malý Krtíš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Modrý Kameň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Muľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nenince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Obeckov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Olováry

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Opatovská Nová Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Opava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pôtor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pravica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Príbelce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sečianky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Seľany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Senné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sklabiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenské Ďarmoty

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slovenské Kľačany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stredné Plachtince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sucháň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Suché Brezovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Širákov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šuľa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Trebušovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Čalomija

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Ves nad Ipľom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Straciny

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Zlievce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Krtíš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Lom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vieska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vinica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vrbovka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Záhorce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Závada

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zombor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Želovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci