Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Detva

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Detvianska Huta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dúbravy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horný Tisovník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hriňová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klokoč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Korytárky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kriváň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Látky

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podkriváň

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slatinské Lazy

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Huta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stožok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vígľaš

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vígľašská Huta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci