Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Medzibrod

Základné údaje
Leží v Horehronskom podolí. Severná časť chotára je v Slovenskom rudohorí a južná v Nízkych Tatrách. Skupinová cestná dedina v meandrovom oblúku na ľavom brehu Hrona pri vtoku Močiara a Vyvieranice do Hrona. Výskyt antimonitových zlatonosných žíl. Názvy obce: r. 1455 Megywbrodye, r. 1464 Medybrody, r. 1528 Mezybroth, r. 1722 Medzibrod, r. 1920 Medzibrodie, r. 1946 Medzibrod a maď. Mezökőz. Obec vznikla asi začiatkom 14. stor. Do r. 1848 patrila Ľupčianskemu panstvu. Kedysi sa tu ťažilo zlato, v 17. - 19. stor. železná ruda. V 17. a 18. stor. boli obyvatelia známi ako poľovníci a vtáčnici. Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, výrobou dreveného náradia a podomovým obchodom. Blízkosť železiarskych podnikov podnietila v minulosti výrobu nožov. V obci bola malá píla fy Michal Zázrivec. Ťažila sa antimónová ruda. Počas SNP tu bola zriadená poľná nemocnica a v škole dočasne evakuovaná tlačiareň, redakcia a administrácia Pravdy a Času. Pamätná tabuľa pripomína popravených účastníkov SNP. Najstaršou pamiatkou je barokovo klasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1791.
Späť