Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Selce

Základné údaje
Ležia v Banskobystrickej kotline nad Selčianskym potokom. Dve dlhé zdrojnice Selčianskeho potoka v strede a Nemčiansky potok na západnej hranici odvodňujú celý chotár. Názvy obce: r. 1332 Omnes Sancti de Zolio, r. 1340 Selcze, r. 1470 Zelecz, r. 1808 Selce a maď. Szelcse, Szelec. Z obce pochádza nález barbarských mincí a 42 denárov z doby rímskej. Prvýkrát sa spomína v záznamoch pápežských decimátorov ako farnosť Všechsvätých, do r. 1848 patrila okrem kuriálneho pozemku rodine Seleckých k Ľupčianskemu panstvu. V r. 1863 bola dejiskom jediných osláv tisícročného cyrilometodejského jubilea. V 18. a 19. stor. pracovali obyvatelia najmä ako povozníci pre banský erár. V obci sa nachádza gotický rím. kat. kostol Všechsvätých zo 14. stor., od r. 1863 sv. Cyrila a Metoda, prestavaný r. 1894.
Späť