Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad Špania Dolina

č. 132
Špania Dolina
97401

Tel.:   048/4198271
Fax:   048/4198555

Úradné hodiny:

8:00-13:00
8:00-13:00
8:00-15:30

8:00-17:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: