Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Breznička

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cinobaňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

České Brezovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ďubákovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hradište

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrnčiarska Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrnčiarske Zalužany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kalinovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kokava nad Rimavicou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Málinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Mládzovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ozdín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poltár

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rovňany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Selce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sušany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šoltýska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uhorské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Utekáč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Ves

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zlatno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci