Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Babinec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Barca

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bátka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Belín

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Blhovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bottovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budikovany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Cakov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čerenčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Čierny Potok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Číž

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dolné Zahorany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dražice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drienčany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Drňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dulovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Figa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerček

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerské Dechtáre

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerské Michalovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gemerský Jablonec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Gortva

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hajnáčka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hnúšťa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hodejov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hodejovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Horné Zahorany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hostice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hostišovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrachovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hrušovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hubovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Husiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chanava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Chrámec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ivanice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Janice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jesenské

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Jestice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kaloša

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kesovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Klenovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kociha

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Konrádovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kráľ

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kraskovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Krokava

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kružno

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kyjatice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lehota nad Rimavicou

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lenartovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lenka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lipovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lukovištia

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Martinová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Neporadza

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nižný Skálnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Nová Bašta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Orávka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ožďany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Padarovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pavlovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Petrovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Poproč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Potok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Radnovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rakytník

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ratkovská Lehota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ratkovská Suchá

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Riečka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavská Baňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavská Seč

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavská Sobota

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavské Brezovo

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavské Janovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rimavské Zalužany

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rovné

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Rumince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Slizké

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stará Bašta

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Stránska

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Studená

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sútor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Šimonovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Širkovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Španie Pole

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Štrkovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tachty

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Teplý Vrch

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tisovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tomášovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Uzovská Panica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Valice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Včelince

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Večelkov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľké Teriakovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľký Blh

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vieska nad Blhom

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vlkyňa

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšné Valice

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Vyšný Skálnik

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zádor

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zacharovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Žíp

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci