Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Priechod

Základné údaje
Leží v severnej časti Banskobystrickej kotliny a na južných svahoch západnej časti Nízkych Tatier. Chotárom preteká v celej dĺžke potok Ľupča. Zmiešaný les je len v severnej časti. Názvy obce: r. 1340 Prechod, Prekud, r. 1513 Priechot, r. 1545 Prychod, r. 1786 Prichod, r. 1873 Prjechod a maď. Perhát, Perhét. Obec vznikla asi v 13. stor., patrila Ľupčianskemu panstvu. Obyvatelia pracovali zväčša ako drevorubači a furmani pre Banskú komoru, v 18. a 19. stor. tiež ako robotníci na miestnej píle. V 20. stor. poľnohospodársko - pastierska obec, jedna z hlavných stredísk salašníctva na Slovensku. S pastierskym a roľníckym zamestnaním súvisí i výroba bačovského riadu a poľnohospodárskeho náradia. Pre črpáky je charakteristická figurálna výzdoba. V r. 1945 bola obec takmer celá vypálená a v povojnovom období znovu vybudovaná. V obci sa nachádza kaplnka z r. 1833 a pamätná tabuľa SNP. V súčasnosti je obec známa prezentáciou ľudovej kultúry prostredníctvom autentického folklóru v podaní folklórnej skupiny Priechoďan.
Späť