Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ústredné orgány

Štátna správa

Iné

Miestne úrady

Vyberte prosím KRAJ a OKRES.
V databáze sa aktuálne nachádza 4094 miestnych úradov.

Babiná

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bacúrov

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Breziny

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Budča

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Bzovská Lehôtka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dobrá Niva

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Dubové

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Hronská Breznica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Kováčová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lešť

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lieskovec

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Lukavica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Michalková

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Očová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Ostrá Lúka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Pliešovce

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Podzámčok

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sása

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sielnica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Sliač

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Tŕnie

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Turová

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Veľká Lúka

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zvolen

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Zvolenská Slatina

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci

Železná Breznica

Zobraziť úrady Schovať úrady 5

Miestne úrady:

o obci