Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o preskúšanie a /alebo vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
ziadost_os_2017.pdf (.pdf) .pdf (205 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
zav_stanovisko_tlacivo.pdf (.pdf) .pdf (318 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia
rozhodnutie_tlacivo.pdf (.pdf) .pdf (247 kB)