Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o preskúšanie a /alebo vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ziadost_o_preskusanie.pdf (.pdf) .pdf (234 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
Ziadost_o_zavazne_stanovisko.pdf (.pdf) .pdf (559 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia
Ziadost_o_rozhodnutie.pdf (.pdf) .pdf (587 kB)
Vyznačenie právoplatnosti (vykonateľnosti) rozhodnutia
Vyznacenie_pravoplatnosti_a_vykonatelnosti.pdf (.pdf) .pdf (379 kB)