Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

UPOZORNENIE: Ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 a ďalšie roky vykonávajú ZP z údajov, ktoré im predkladá Finančná správa SR. Tlačivá ročného zúčtovania poistného za rok 2011 a ďalšie roky už občania nemajú povinnosť zasielať do ZP.


Ročné zúčtovanie poistného za rok 2010

UPOZORNENIE: Tento rok ho musia poistenci stihnúť podať do konca marca. Ročné zúčtovanie za rok 2010 sa podáva v tej zdravotnej poisťovni (ZP), v ktorej bol poistenec poistený k 31. decembru 2010.


Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2010 – TYP A
RZZP_typ_A_2010.pdf (.pdf) .pdf (138 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2010 – TYP B
RZZP_typ_B_2010.pdf (.pdf) .pdf (142 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2010 – TYP C
RZZP_typ_C_2010.pdf (.pdf) .pdf (125 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2010 – TYP S
RZZP_typ_S_2010.pdf (.pdf) .pdf (170 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2010 – TYP X
RZZP_typ_X_2010.pdf (.pdf) .pdf (215 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2010 (príloha č. 14)
RZZP_typ_14_2010.pdf (.pdf) .pdf (112 kB)
Žiadosť 2010 (príloha č. 15)
RZZP_typ_15_2010.pdf (.pdf) .pdf (107 kB)
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2010 (príloha č. 16)
RZZP_typ_16_2010.pdf (.pdf) .pdf (111 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2010 (príloha č. 17)
RZZP_typ_17_2010.pdf (.pdf) .pdf (103 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2010 (príloha č. 18)
RZZP_typ_18_2010.pdf (.pdf) .pdf (98 kB)
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2010 (príloha č. 19)
RZZP_typ_19_2010.pdf (.pdf) .pdf (99 kB)
Odpis z ročného zúčtovania poistného za rok 2010 (príloha č. 20)
RZZP_typ_20_2010.pdf (.pdf) .pdf (101 kB)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2010 (príloha č. 21)
RZZP_typ_21_2010.pdf (.pdf) .pdf (96 kB)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2009

UPOZORNENIE: Tento rok ho musia poistenci stihnúť podať do konca marca, a nie do konca júna, ako tomu bolo minulý rok. Ročné zúčtovanie za rok 2009 sa podáva v tej zdravotnej poisťovni (ZP), v ktorej bol poistenec poistený k 31. decembru 2009.


Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2009 – TYP A
RZZP_typ_A_2009.pdf (.pdf) .pdf (138 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2009 – TYP B
RZZP_typ_B_2009.pdf (.pdf) .pdf (137 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2009 – TYP C
RZZP_typ_C_2009.pdf (.pdf) .pdf (124 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2009 – TYP S
RZZP_typ_S_2009.pdf (.pdf) .pdf (169 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2009 – TYP X
RZZP_typ_X_2009.pdf (.pdf) .pdf (223 kB)

Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2009 (príloha č. 14)
RZZP_typ_14_2009.pdf (.pdf) .pdf (112 kB)
Žiadosť 2009 (príloha č. 15)
RZZP_typ_15_2009.pdf (.pdf) .pdf (109 kB)
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2009 (príloha č. 16)
RZZP_typ_16_2009.pdf (.pdf) .pdf (111 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2009 (príloha č. 17)
RZZP_typ_17_2009.pdf (.pdf) .pdf (104 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2009 (príloha č. 18)
RZZP_typ_18_2009.pdf (.pdf) .pdf (103 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 (príloha č. 19)
RZZP_typ_19_2009.pdf (.pdf) .pdf (99 kB)
Odpis z ročného zúčtovania poistného za rok 2009 (príloha č. 20)
RZZP_typ_20_2009.pdf (.pdf) .pdf (101 kB)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2009 (príloha č. 21)
RZZP_typ_21_2009.pdf (.pdf) .pdf (97 kB)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2008

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2008 – TYP A
TYP_A_2008.pdf (.pdf) .pdf (73 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2008 – TYP B
TYP_B_2008.pdf (.pdf) .pdf (80 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2008 – TYP C
AKIB_RZZP_2008_TYP_C.pdf (.pdf) .pdf (56 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2008 – TYP S
AKIB_RZZP_2008_TYP_S.pdf (.pdf) .pdf (119 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2008 – TYP X
AKIB_RZZP_2008_TYP_X.pdf (.pdf) .pdf (192 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2008 (príloha č. 14)
AKIB_RZZP_2008_oznamenie_zamestnavatela.pdf (.pdf) .pdf (37 kB)
Žiadosť 2008 (príloha č. 15)
AKIB_RZZP_2008_ziadost.pdf (.pdf) .pdf (44 kB)
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2008 (príloha č. 16)
AKIB_RZZP_2008_doklad_prijem_preddavky.pdf (.pdf) .pdf (47 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2008 (príloha č. 17)
AKIB_RZZP_2008_nedoplatok_preplatok_zamestnavatela.pdf (.pdf) .pdf (39 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2008 (príloha č. 18)
AKIB_RZZP_2008_nedoplatok_preplatok_zamestnanca.pdf (.pdf) .pdf (34 kB)
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2008 (príloha č. 19)
AKIB_RZZP_2008_potvrdenie.pdf (.pdf) .pdf (37 kB)
Odpis z ročného zúčtovania poistného za rok 2008 (príloha č. 20)
AKIB_RZZP_2008_odpis.pdf (.pdf) .pdf (39 kB)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2008 (príloha č. 21)
AKIB_RZZP_2008_oznamenie_stat.pdf (.pdf) .pdf (27 kB)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2007

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2007 – TYP A
RZZP_typ_A_2007.pdf (.pdf) .pdf (214 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2007 – TYP B
RZZP_typ_B_2007.pdf (.pdf) .pdf (212 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2007 – TYP C
RZZP_typ_C_2007.pdf (.pdf) .pdf (205 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2007 – TYP S
RZZP_typ_S_2007.pdf (.pdf) .pdf (233 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2007 – TYP X
RZZP_typ_X_2007.pdf (.pdf) .pdf (268 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2007 (príloha č. 14)
RZZP_typ_14_2007.pdf (.pdf) .pdf (153 kB)
Žiadosť 2007 (príloha č. 15)
RZZP_typ_15_2007.pdf (.pdf) .pdf (198 kB)
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2007 (príloha č. 16A), Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2007 (príloha č. 16B)
RZZP_typ_16_2007.pdf (.pdf) .pdf (194 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2007 (príloha č. 17)
RZZP_typ_17_2007.pdf (.pdf) .pdf (166 kB)
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2007 (príloha č. 18A), Odpis z ročného zúčtovania poistného za rok 2007 (príloha č. 18B)
RZZP_typ_18_2007.pdf (.pdf) .pdf (175 kB)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2007 (príloha č. 19)
RZZP_typ_19_2007.pdf (.pdf) .pdf (136 kB)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2006

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2006 – TYP A
RZZP_typ_A_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (177 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2006 – TYP B
RZZP_typ_B_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (177 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2006 – TYP C
RZZP_typ_C_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (168 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2006 – TYP S
RZZP_typ_S_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (196 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2006 – TYP X
RZZP_typ_X_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (230 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2006 (príloha č. 14)
RZZP_typ_14_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (123 kB)
Žiadosť 2006 (príloha č. 15)
RZZP_typ_15_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (155 kB)
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2006 (príloha č. 16A), Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2006 (príloha č. 16B)
RZZP_typ_16_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (171 kB)
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2006 (príloha č. 17)
RZZP_typ_17_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (143 kB)
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006 (príloha č. 18A), Odpis z ročného zúčtovania poistného za rok 2006 (príloha č. 18B)
RZZP_typ_18_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (151 kB)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2006 (príloha č. 19)
RZZP_typ_19_2006_pdf.pdf (.pdf) .pdf (107 kB)

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2005

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2005 – TYP A
RZZP_TYP_A_2005.pdf (.pdf) .pdf (171 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2005 – TYP B
RZZP_TYP_B_2005.pdf (.pdf) .pdf (174 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2005 – TYP C
RZZP_TYP_C_2005.pdf (.pdf) .pdf (159 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 – TYP S
RZZP_TYP_S_2005.pdf (.pdf) .pdf (209 kB)
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2005 – TYP X
RZZP_TYP_X_2005.pdf (.pdf) .pdf (249 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2005 (príloha č. 14)
RZZP_TYP_14_2005.pdf (.pdf) .pdf (114 kB)

Ostatné dokumenty

Zoznam chorôb pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
AKIB_777_2004_priloha_1_choroby_hradene _z_vzp.pdf (.pdf) .pdf (458 kB)
Rozsah úhrady zdravotných výkonov pri chorobách zo zoznamu chorôb
AKIB_777_2004_priloha_2_rozsah_uhrady.pdf (.pdf) .pdf (96 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)