Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Oznámenie - začatie činnosti
Oznamenie_zacatie_cinnosti.pdf (.pdf) .pdf (793 kB)
Žiadosť na vykonanie skúšku odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností
ziadost_na_vykonanie_skusky_odbornej_sposobilosti_epidemiologicky_zavaznych_cinnost.pdf (.pdf) .pdf (528 kB)
Žiadosť o predbežnú obhliadku
ziadost_o_predbeznu_obhliadku.pdf (.pdf) .pdf (530 kB)
Žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia
ziadost_o_vydanie_duplikatu_osvedcenia.pdf (.pdf) .pdf (617 kB)
Žiadosť o vydanie duplikátu rozhodnutia
ziadost_o_vydanie_duplikatu_rozhodnutia.pdf (.pdf) .pdf (666 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_projektovej_dokumentacii.pdf (.pdf) .pdf (606 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k rozšíreniu chráneného pracoviska/ dielne o pracovné miesto
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_zriadeniu_chraneneho_pracoviska.pdf (.pdf) .pdf (607 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k zriadeniu chráneného pracoviska/dielne
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_zriadeniu_chraneneho_pracoviska.pdf (.pdf) .pdf (607 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - záväzného stanoviska
ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_-_zavazneho_stanoviska.pdf (.pdf) .pdf (444 kB)