Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť na vykonanie skúšku odbornej spôsobilosti epidemiologicky závažných činností
ziadost_na_vykonanie_skusky_odbornej_sposobilosti_epidemiologicky_zavaznych_cinnosti.pdf (.pdf) .pdf (522 kB)
Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku
ziadost_o_schvalenie_prevadzkoveho_poriadku.pdf (.pdf) .pdf (518 kB)
Žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia
ziadost_o_vydanie_duplikatu_osvedcenia.pdf (.pdf) .pdf (522 kB)
Žiadosť o vydanie duplikátu rozhodnutia
ziadost_o_vydanie_duplikatu_rozhodnutia.pdf (.pdf) .pdf (521 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia
ziadost_o_vydanie_rozhodnutia.pdf (.pdf) .pdf (519 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky a zriadeniu chráneného pracoviska/dielne
ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_k_uvedeniu_priestorov_do_prevadzky_a_zriadeniu_chraneneho_pracoviska.pdf (.pdf) .pdf (524 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia /služby/
ziadost_o_vydanie_rozhodutia__sluzby.pdf (.pdf) .pdf (516 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_projektovej_dokumentacii.pdf (.pdf) .pdf (512 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k rozšíreniu chráneného pracoviska/ dielne o pracovné miesto
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_rozsireniu_prac_miesta_chranene_pracoviska.pdf (.pdf) .pdf (516 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k zriadeniu chráneného pracoviska/dielne
ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_zriadeniu_chraneneho_pracoviska.pdf (.pdf) .pdf (515 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska.pdf (.pdf) .pdf (513 kB)