Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
ziadost_odborna_sposobilost.pdf (.pdf) .pdf (314 kB)
Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
prev_por_amb_ predaj.pdf (.pdf) .pdf (129 kB)
Prevádzkový poriadok - zariadenia spoločného stravovania (ZSS)
prev_por_zss.pdf (.pdf) .pdf (130 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia
ziadost_o_vydanie_rozhodnutia.pdf (.pdf) .pdf (538 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
ziadost_o_vydanie_zavazneho_stanoviska.pdf (.pdf) .pdf (518 kB)