Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
overenie_odbornej_sposobilosti.pdf (.pdf) .pdf (131 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia (záväzného stanoviska) orgánu verejného zdravotníctva
ziadost_o_vydanie_rozhodnutia.pdf (.pdf) .pdf (172 kB)