Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Ohlásenie živnosti FO
FO[1] (3).rtf (.rtf) .rtf (313 kB)
Ohlásenie živnosti PO
PO (6).rtf (.rtf) .rtf (363 kB)
Žiadosť o uznanie odbornej praxe
PRAX.rtf (.rtf) .rtf (197 kB)
Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie
KVALIFIKACIA.rtf (.rtf) .rtf (167 kB)
Oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
Oznamenie o zaniku osvedceneho ZO.rtf (.rtf) .rtf (70 kB)
Žiadosť o apostille doložku
Ziadost o Apostille dolozku.rtf (.rtf) .rtf (52 kB)
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Oznamenie o pozastaveni prevadzkovania zivnosti.rtf (2).rtf (.rtf) .rtf (125 kB)
Oznámenie o ukončení podnikania
Oznamenie o ukonceni podnikania.rtf (2).rtf (.rtf) .rtf (105 kB)
Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb
Oznamenie o cezhranicnom poskytovani sluzieb (3).rtf (.rtf) .rtf (99 kB)
I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
I. cast oznamenie zmien udajov uvadzanych na dokladoch o ZO.rtf (.rtf) .rtf (155 kB)
II. Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri
II. Oznamenie o zmene udajov.rtf zapisovanych v ZR.rtf (.rtf) .rtf (394 kB)
Žiadosť o potvrdenie že nie je zápis v ŽR
Ziadost o potvrdenie ze nie je zapis v ZR.rtf (.rtf) .rtf (83 kB)
Žiadosť o vydanie prehľadu zapísaných údajov v ŽR
Ziadost o prehlad zo ZR.rtf (.rtf) .rtf (73 kB)
Žiadosť o verejný výpis zo živnostenského registra
Ziadost o verejny vypis zo ZR (1).rtf (.rtf) .rtf (69 kB)
Žiadosť o neverejný výpis zo živnostenského registra
Ziadost o neverejny vypis zo ZR.rtf (.rtf) .rtf (72 kB)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb nie je obmedzené alebo zakázané
Ziadost_poskytovanie_sluzieb.rtf (.rtf) .rtf (78 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)