Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
ruvz_lucenec_ziadost1.pdf (.pdf) .pdf (132 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Lučenci, Ul. Petőfiho č. 1, 984 38 Lučenec
ruvz_lucenec_ziadost2.pdf (.pdf) .pdf (281 kB)