Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia
podujatia.pdf (.pdf) .pdf (91 kB)
Žiadosť o o vydanie rozhodnutia
rozhodnutie.pdf (.pdf) .pdf (85 kB)