Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Informácia pre žiadateľov o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia
info4ziada.pdf (.pdf) .pdf (48 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska
ziadost-rzs.pdf (.pdf) .pdf (92 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia (zdravotnícke zariadenie)
ziadost-r-zz.pdf (.pdf) .pdf (89 kB)
Žiadosť o vyhotovenie fotokópie osvedčenia
ziadost-oos-fotokopia.pdf (.pdf) .pdf (73 kB)
Žiadosť o poskytnutie informácie
ziadost-info.pdf (.pdf) .pdf (79 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
ziadost-oos-toxic.pdf (.pdf) .pdf (105 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
ziadost-oos-ddd.pdf (.pdf) .pdf (103 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb
ziadost-oos-huby.pdf (.pdf) .pdf (72 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie krematória
ziadost-oos-pohreb.pdf (.pdf) .pdf (74 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
ziadost-oos-pitnavoda.pdf (.pdf) .pdf (74 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
ziadost-oos-kupalisko.pdf (.pdf) .pdf (74 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri výrobe kozmetických výrobkov
ziadost-oos-kozmetika.pdf (.pdf) .pdf (72 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
ziadost-oos-pokrm.pdf (.pdf) .pdf (74 kB)
Žiadosť o overenie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
ziadost-oos-telo.pdf (.pdf) .pdf (74 kB)