Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva
ziadost_vydanie_rozhodnutia_zavazneho_stanoviska_SL.pdf (.pdf) .pdf (149 kB)