Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
ziadost1.pdf (.pdf) .pdf (93 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia
ziadost2.pdf (.pdf) .pdf (81 kB)
Žiadosť o preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností
ziadost3.pdf (.pdf) .pdf (50 kB)