Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie rozhodnutia
V_ROZHODNUTIA.PDF (.PDF) .PDF (134 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného
V_STANOVISKA.PDF (.PDF) .PDF (131 kB)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti
ZIAD09.PDF (.PDF) .PDF (372 kB)