Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
ruv_komarno_ziadost_.pdf (.pdf) .pdf (237 kB)
Žiadosť o preskúšanie a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
ruv_komarno_odborna_sposobilost.pdf (.pdf) .pdf (133 kB)