Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Čestné vyhlásenie na účely úrazového poistenia
Čestné+vyhlásenie+%28úrazové+poistenie%29.rtf (.rtf) .rtf (170 kB)
Hlásenie úrazu na účely nemocenského
Hlásenie+úrazu+na+účely+nemocenského.rtf (.rtf) .rtf (75 kB)
Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie
Poistne+-+04022014+-+Oznamenie+o+dodatocnom+zaplateni+poistneho+na+dochodkove+poistenie.rtf (.rtf) .rtf (138 kB)
Oznámenie údajov na účely zasielania nemocenských dávok do zahraničia
Oznámenie+údajov+na+účely+zasielania+ND+do+zahraničia.pdf (.pdf) .pdf (120 kB)
Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
GP+-+20122013+-+Oznamenie+zamestnavatela+o+PLN_2014.pdf (.pdf) .pdf (257 kB)
Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v cudzine
SP_Potvrdenie+o+žití+%28anglicky+-+english%29.pdf (.pdf) .pdf (19 kB)
Potvrdenie o žití pre osoby žijúce v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
Potvrdenie+o+žití+v+statoch+EHP+%28anglicky+-+english%29.pdf (.pdf) .pdf (18 kB)
Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
GP+-+20122013+-+Potvrdenie+zamestnavatela+na+ucely+naroku+na+DGP_2014.pdf (.pdf) .pdf (365 kB)
Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku poistenia v nezamestnanosti
PVN+-+07022014+-+Potvrdenie+zamestnavatela+DvN+2014.pdf (.pdf) .pdf (315 kB)
Žiadosť o dávku garančného poistenia
GP+-+20122013+-+Ziadost+o+DGP_2014.pdf (.pdf) .pdf (411 kB)
Žiadosť o náhradu trov konania
Žiadosť+o+náhradu+trov+konania (1).rtf (.rtf) .rtf (212 kB)
Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty
Žiadosť+o+odpustenie+zmeškania+lehoty.rtf (.rtf) .rtf (191 kB)
Žiadosť o opätovné vyplatenie neprevzatých nemocenských dávok
NE_20012014_Ziadost+o+opatovnu+vyplatu+neprevzatych+nemocenskych+davok.pdf (.pdf) .pdf (289 kB)
Žiadosť o príplatok k dôchodku politického väzňa
SP_Žiadosť+o+príplatok+k+dôchodku+politického+väzňa+podľa+zákona+č. 274-2007 Z. z. (1).pdf (.pdf) .pdf (27 kB)
Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom
UP+-+05022014+-+Ziadost+o+priznanie+nahrady+nakladov+spojenych+s+pohrebom+31.1.2014+PDF.pdf (.pdf) .pdf (299 kB)
Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti na účet manžela alebo o vykonanie zmeny čísla účtu
NE_20012014_Zadost+o+vyplatu+nemocenskej+davky+alebo+vykonanie+zmeny.pdf (.pdf) .pdf (233 kB)
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti
ziadost_o_davku_v_nezamestnanosti.pdf (.pdf) .pdf (760 kB)
Žiadosť o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia
Ziadost_o_jednorazove_vyplatenie.pdf (.pdf) .pdf (264 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente)