Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Prievidza

Prievidza

Základné údaje
Okres Prievidza (nazývaný horná Nitra) leží v Hornonitrianskej kotline, ktorá je obklopená Strážovskými vrchmi zo západu, Malou Fatrou zo severu, Kremnickými vrchmi a pohorím Vtáčnik z východu. Os územia tvorí rieka Nitra s prítokmi Nitrica a Handlovka. Hornonitriansku kotlinu sčasti tvoria v nižších polohách dubové lesy a vo vyšších polohách bukové, jedľové a smrekové porasty. Najvyšší bod územia, 1346 m n. m., je vrchol Vtáčnika a najnižší bod, 201 m n. m., je v mieste, kde rieka Nitra opúšťa okres Prievidzu a prechádza do okresu Partizánske. Geologickú stavbu územia okresu tvoria spraše a sprašové hliny, pozdĺž riek štrky, piesky, hliny a v menšej časti íly, piesky, štrky, ílovce, pieskovce a slieňovce. Viaceré miesta v okolí Prievidze, Novák a Handlovej nesú stopy postupne sa utlmujúcej banskej činnosti.

Okres Prievidza je známy liečivými prameňmi. Kúpele Bojnice a Chalmová sú známe priaznivými účinkami najmä na pohybové ústrojenstvo. Lyžiarske vleky sú na Remate pri Handlovej, v okolí Vyšehradného, Chvojnice, Poruby, Kanianky, Cígľa, Sebedražia a v okolí pohoria Vtáčnik. V Bojniciach okrem zámku je lákadlom pre turistov zoologická záhrada.

Do okresu Prievidza zasahujú 2 chránené krajinné oblasti Ponitrie a Strážovské vrchy. Maloplošné chránené územia tvoria 4 národné prírodné rezervácie: Rokoš, Veľká skala, Vtáčnik, Vyšehrad a 4 menšie: Biely Kameň, Buchlov, Makovište a Temešská skala. Jedna národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa a 5 prírodných pamiatok Hradisko, Kobylince, Končitá, Prielom Nitrice a Sivý Kameň.

V oblasti hospodárstva prevláda banský, chemický a energetický priemysel. Mnohé veľké podniky po ich sprivatizovaní zmenili nielen názov, ale aj výrobný program. V poľnohosp. postupne zanikli JRD a ŠM a pretvorili sa na súkromné roľnícke subjekty. Z obilnín sa pestuje najmä pšenica a jačmeň, na tretine osevných plôch sa dorábajú krmoviny a nezanedbateľná je produkcia zemiakov a ľanu. V teplejších častiach okresu má svoje miesto i ovocinárstvo.

Hustota obyvateľstva je 147 obyvateľov na 1 km2. Je štvrtým najväčším okresom Slovenska. V okrese žije 25,1 % obyvateľov v predproduktívnom veku, 59,2 % v produktívnom a 15,7 % v poproduktívnom. Podľa národnostného zloženia žije v okrese 97,6 % Slovákov, 0,8 % Čechov a Moravanov, 0,5 % Maďarov, 0,3 % Rómov a 0,8 % príslušníkov iných národností. Čo do vzdelania je v okrese 27,3 % obyvateľov so základným vzdelaním, 22 % s učňovským, 2,6 % so stredným odborným, 2,4 % so stredným všeobecným s maturitou, 15,5 % so stredným odborným s maturitou a 4,6 % s vysokoškolským. Okres tvoria 4 mestá (Prievidza, Bojnice, Handlová a Nováky) a 48 obcí.

Územie okresu Prievidza patrilo do Nitrianskej stolice a neskôr župy, okrem 8 obcí, ktoré patrili do Tekovskej župy. Po vzniku 1. ČSR v r. 1923 vznikol okres Prievidza približne v dnešnej podobe. Zmeny v rozlohe okresov nastali pri administratívnom členení v r. 1949. Okres sa stal súčasťou Nitrianskeho kraja. Na juhozápade prešlo 9 obcí do okresu Partizánske, Valaská Belá prešla do okresu Ilava a Nová Lehota prešla do okresu Prievidza z okresu Žiar nad Hronom. V r. 1960 došlo k územnej administratívnej zmene. Okres Prievidza prešiel do Stredoslovenského kraja a obce z okresov Partizánske a Ilava boli pričlenené späť. Posledné územné členenie spôsobilo, že celý okres bol pričlenený do Trenčianskeho kraja bez zmeny obcí a miest.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť