Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Temeš

Základné údaje
Leží v J časti Strážovskej hornatiny v hlbokom krátkom ľavostrannom údolí potoka Belanka. Povrch chotára na širokých chrbtoch tvoria kryštalické horniny a bridlice, na strmších svahoch druhohorné horniny s krasovými javmi. Obec založil zámožný škultét s cieľom dobývania rudy, striebra a zlata v r. 1332 pod názvom Temes na nemeckom záložnom práve. Patrila Bossányiovcom. V r. 1432 - 33 ich majetky vyplienili husitskí prívrženci Jakuba z Motešíc a Peter z panstva Košeca. Dominantou lokality je Temešská skala, ktorá bola v r. 1986 vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu. Je to jediná oblasť okresu s výskytom chráneného motýľa Jasoňa červenookého (Parnassius apollo). V r. 1979 nadobudla obec Štatút rekreačnej oblasti. Nachádza sa v nej aj kaplnka v neoklasicistickom slohu, postavená v r. 1926.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť