Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nevidzany

Základné údaje
Ležia v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri Z úpätí Strážovskej hornatiny na dolnom toku Nevidzianskeho potoka. Chotár tvoria kryštalické horniny a treťohorné pieskovce a ílovce. Obec sa spomína v roku 1337 pod názvom Novidzen, od r. 1808 Newidzany, ktorý sa používa dodnes. V r. 1337 si Bossányiovci vymohli v tunajšom chotári kutacie právo. Neskôr patrila obec viacerým majiteľom, neskôr Rudnayovcom a od r. 1554 panstvu Levice. V 17. stor. bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a ovocinárstvom. V r. 1866 došlo v obci k sceľovaniu pozemkov a v r. 1887 celá obec vyhorela. Po r. 1918 bola obcou roľníkov a lesných robotníkov. V r. 1924 zhorelo 42 z celkového počtu 46 domov. V súčasnom období časť obyvateľov pracuje v Novákoch.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť