Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemianske Kostoľany

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Hornonitrianskej kotliny na ľavostrannej nive Nitry. Prevažne odlesnený chotár na aluviálnej rovine a pahorkatine tvoria ml. treťohorné usadeniny a pyroklastiká andezitov s vrstvami uhoľných slojov, pokryté riečnymi štrkopieskami a sprašovými hlinami. Obec sa spomína v r. 1331 pod názvom Coztulan, v r. 1773 ako Kostolany, v r. 1808 ako Zemanské Kostelany, v r. 1920 ako Zemanské Kostolany a od r. 1927 sa používa terajší názov. Obec patrila tunajším zemanom, neskôr časť obce príbuzným rodinám, Rajčányiovcom a i. Pred tolerančným patentom tu bolo artikulárne miesto ev. cirkvi. Dlho boli poľnohospodárskou obcou. Koncom 30. rokov 20. stor. obyvatelia našli prácu pri stavbe vojenských objektov a stavbe Elektrárne Nováky. V r. 1965 došlo k zosuvu skládky popolčeka s ťažkými následkami pre obec i celé povodie Nitry. Väčšina obyvateľov pracuje v miestnych podnikoch. K obci boli pričlenené Dolné Lelovce. Spomínajú sa r. 1232 pod názvom Lelevch, v r. 1374 ako Lelech utraque.

Zemianske Kostoľany boli v r. 1715 zemianskou obcou. V r. 1787 patrila Tarnóczyovcom. Ku kultúrnym pamiatkam patrí kaštieľ z r. 1600, postavený na st. základoch, pôv. štvorvežový opevnený. Kúria má renes. pôvod zo zač. 17. stor., neskôr upravená. Kaštieľ je renes. z 1. pol. 17. stor., upravený koncom 19. stor. s okrúhlymi nárožnými arkiermi. Rím. kat. kostol je z rokov 1699 - 1701, obohnaný múrom a nárožnými vežičkami. Evanjelický kostol je z r. 1736, koncom 18. stor. upravený bez veže. Kúria zo zač. 18. stor. bola neskôr prestavaná so stĺpovým portikom. Kaštieľ z r. 1727 bol v r. 1815 prestavaný ako empírová stavba. Kúria z pol. 18. stor. bola prestavaná v r. 1840. Zvonica pri evanjelickom kostole je z konca 18. stor. V časti Dolné Lelovce je renes. rím. kat. kostol na got. základoch a sýpka z r. 1580. Pri kostole sa zachovali základy stredovekej stavby (socha got. Madony je uložená vo Vlastivednom múzeu v Bojniciach). V obci sa narodil Tobiáš Masník (28. 10. 1640 - 28. 7. 1697), náb. spisovateľ.
M. č.: Dolné Lelovce, Zemianske Kostoľany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť