Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nitrianske Rudno

Základné údaje
Leží v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri úpätí Strážovskej kotliny na pravostrannej nive Nitrice. Obec zozápadnej starny lemuje Strážovské pohorie, ktoré nad ňou vytvára charrakteristickú postavu "spiaceho mnícha". Chotár tvoria st. treťohorné zlepence, flyšové pieskovce a ílovce, vápence a dolomity. Obec sa vyvinula z baníckej osady. Spomína sa v r. 1275 pod názvom Ruda, v r. 1348 Rudno a od r. 1924 Nitrianske Rudno. Patrila Diviackovcom, v 16. stor. Újfalussyovcom, neskôr Rudnayovcom a i. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a predajom ovocia a odchádzalo tiež za sezónnymi prácami. V r. 1924 bola pričlenená k Nitrianskemu Rudnu obec Krišťanova Ves, ktorá sa spomína v r. 1343 pod názvom Christinentis, v r. 1400 Kustyanfalva, v r. 1773 Krstanowejsa a od r. 1924 Kršťanova Ves. Patrila Újfalussyovcom, Rodnayovcom, Turcsányovcom. Ku kultúrnym pamiatkam patrí klas. rím. kat. kostol z r. 1801, postavený na mieste staršieho dreveného zničeného požiarom a pomník s pamätnou tabuľou z r. 1925, venovaný pamiatke kňaza a lekára Fraňa Madvu, ktorý v obci pôsobil v r. 1822 - 1850. Synagóga z 2. pol. 19. stor. bola v r. 1975 asanovaná. V r. 1950 - 55 bola na rieke Belianka postavená priehrada Nitrianske Rudno.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť