Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nitrica

Základné údaje
Leží v JZ výbežku Hornonitrianskej kotliny na ľavostrannej nive Nitrice. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením Dvorníkov nad Nitricou a Račíc. Dvorníky nad Nitricou sa spomínajú v r. 1249 pod názvom Vduornunk, v r. 1773 Dworníky a od r. 1931 Dvorníky nad Nitricou. Obec prešla z majetku hradu Nitra do vlastníctva zoborského kláštora. Od 16. stor. patrila panstvu Skačany, od r. 1777 nitrianskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., do 18. stor. vinohradníctvom, pestovali šafran a obchodovali s ovocím. V r. 1832 obec zničila povodeň. Obec Račice je doložená v r. 1113 pod názvom Radscis, kedy prešla z majetku hradu Nitra do vlastníctva zoborského kláštora. Od 15. stor. patrila panstvu Skačany, od r. 1777 nitrianskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a až do 18. stor. pestovali šafran a obchodovali s ním.

Ku kultúrnym pamiatkam patrí baroková socha z r. 1793, kaplnka z pol. 19. stor., a neogot. kaplnka z konca 19. stor.
M. č.: Dvorníky nad Nitricou, Račice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť