Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Koš

Základné údaje
Leží v strednej časti Hornonitrianskej kotliny na dolnom toku potoka Cigľanka. Chotár na pahorkatine s početnými náplavovými kužeľmi tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté štrkopieskami a splaškovými hlinami. Pod obcou sa nachádza uhoľný sloj, vydolovanie ktorého spôsobilo povrchové zmeny a ohrozilo stabilitu obytných stavieb a kultúrnych pamiatok. Stará obec sa spomína až v r. 1367 pod názvom Andreasdorf, keď jej Ladislav z Opole udelil zákupné právo. Dedičným richtárom sa stal Nikl. Obec patrila panstvu Bojnice. V r. 1681 - 82 ju vyrabovali Thökölyho vojská a Turci odvliekli do zajatia 82 ľudí. Súčasťou obce je časť Šajby. J. Pálffy založil v r. 1726 na majetkoch dedičného richtára majer. K historickým pamiatkam patrí rím. kat. kostol, pôvodne gotický z r. 1409, opravený v r. 1654 a koncom 18. stor. V r. 1940 bol postavený nový kostol so zmenou orientácie pri pôvodnom gotickom kostole, z ktorého ostala veža a svätyňa. V kostole je got. plastika Madony z konca 15. stor., zbarokizovaná v r. 1763 a got. kalich z 15. stor. Kaplnka je z r. 1818 a socha z r. 1763. V obci pôsobil jazykovedec Peter Tvrdý (1850 - 1935). Obyvatelia pracujú v miestnych podnikoch a v priemysle na blízkom okolí.
M. č.: koš, šajby.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť